Algemene vergadering 2024

Algemene vergadering 2024

Een fijne sfeer, vlotte sprekers, inspirerende moderator, boeiende interactie … Dat was de Algemene vergadering van 2024. Was je er niet bij? Of wil je even terugblikken? We vatten het hieronder voor jou samen. Meer van dat? Het uitgebreide verslag lees je hier.

Aanwezigheden

34 aanwezigen in Bedrijvencentrum De Punt, Gentbrugge
10 gegeven volmachten 

Samenvatting van de AV 

Het gaat goed met Dégage. In 2023 kwamen er opnieuw +1000 leden bij. De instroom van nieuwe wagens bleef ongeveer gelijk. Er zijn steeds meer eigenaars die beslissen hun auto weg te doen en niet meer te vervangen. Deze uitstappers blijven lid als lener. Hierdoor is het nog steeds druk voor de overblijvende auto’s: het aantal reservatie-aanvragen stijgt verder, maar niet meer in gelijke lijn met het aantal leden. De stijging van deze laatste is groter geworden tov vorig jaar. 

Zoals gewoonlijk stond de organisatie het voorbije jaar niet stil: nieuwe steden en gemeenten (zoals Sint Niklaas, Temse en Jette), verdere groei en verdieping van onze regio-, wijk-, buddy- en vrijwilligerswerking, tevredenheidsbevraging van de eigenaars, zwangerschapsvervangingen, een memorandum, … En vooral onze meer dan gezellige 25-jarig feesten. Hip Hip Hoera voor Dégage! We nodigen jullie uit om de terugblik hieronder eens door te nemen. 

Daarnaast zijn er verschillende sleutelprojecten lopende in 2024. Dégage werkt aan de aanpassing van de huidige software. Een minstens 2-jarig project dat we MindDegapp doopten. Hoofddoelstellingen zijn een efficiëntere administratie en hogere gebruiksvriendelijkheid aangevuld met een efficiënter gebruik van de vloot en voorzien op de uitwerking van toekomstige noden. Wat deze toekomstbeelden zijn, willen we opnemen in het nog uit te werken toekomstplan 2025-2030. En bovenal wil Dégage acties uitvoeren rond het evenwicht tussen eigenaars en ontleners door extra eigenaars te werven, de instap voor eigenaars aantrekkelijker te maken, in te zetten op eigenaarszorg, een inperking van aantal instappende leden, … De testfase rond co-beheer en co-financiering (van elektrische wagens) staat in de startblokken zodat de vloot sneller kan vergroenen en wagens langer in de vloot blijven. 

Het financieel resultaat van 2023 wordt goedgekeurd door de AV (alsook de kwijting van de bestuurders) door alle aanwezigen. De AV keurt eveneens de overdraging van het fonds “administratieve ondersteuning” goed.  De begroting voor 2024 en 2025 wordt unaniem goedgekeurd. Een negatief saldo van 2024 is voorzien gezien de uitgaven aan de ontwikkeling van nieuwe software. Het waarborgfonds zal in 2024 – 2025 voor ongeveer 5 % gebruikt worden als lening aan Dégage zodat deze uitgave boekhoudkundig gespreid kan worden over meerdere jaren, alsook om de impact van deze werkingskost op de km-prijs te verspreiden over dezelfde periode.

Het laatste en tevens interactieve luik polste naar de stellingname van de aanwezigen over 4 thema’s die betrekking hebben op de sleutelprojecten van 2024. Hier was ruimte en mogelijkheid om de ingenomen positie toe te lichten en/of te verduidelijken. 

Afsluitend was er een receptie voorzien van een natje en een droogje.


Graag tot volgend jaar!