Test Aankoop doorlicht

Test Aankoop doorlicht

Carpoolen en autodelen, kan het ook u helpen? De zomereditie van Test Aankoop belicht gedeeld autogebruik en ook Dégage! werd onder de loep genomen.

Is autodelen of carpooling interessant voor u? Hoe zitten de verschillende formules in elkaar en wat zijn de voor- en nadelen? Zijn ze wel veilig en voordelig? Wat zijn de mogelijkheden in uw regio en voor uw verplaatsingen? Om op al deze vragen een antwoord te bieden, heeft Test Aankoop een 25-tal gebruikers met diverse profielen gevraagd om een elftal diensten in België uit te proberen. Het onderzoek brengt verschillende autodeeldiensten in kaart, en doet geen vergelijkende test.

De studie toont aan dat de systemen wel degelijk tegemoet kunnen komen aan de mobiliteitsnoden, ter aanvulling (of zelfs ter vervanging) van een van de wagens van een gezin, taxi’s en het openbaar vervoer. Ook het ecologische aspect wordt benadrukt. Een voertuig dat (deeltijds) wordt gedeeld, zou naar schatting twaalf andere voertuigen vervangen. Voor de exacte (juistere) bedragen van autodelen binnen Dégage lees je beter onze website. Maar volgende citaat horen we maar al te graag!

“Volgens de testgebruikers waren de ervaringen met het autodelen door de band genomen positief. Dégage, de pionier van de formule in Gent, scoort zelfs uitstekend; er werden zo goed als geen problemen gemeld.”

En daar doen we het voor…

Lees hier het artikel over autodelen.

Het volledige magazine vind je via http://www.test-aankoop.be/publicaties/test-aankoop.